ჩვენი ყველას მოვალეობაა მოვითხოვოთ სახელმწიფოსგან უნივერსალური დიზაინის ადაპტირებული გარემო!

ჩვენი ყველას მოვალეობაა მოვითხოვოთ სახელმწიფოსგან უნივერსალური დიზაინის ადაპტირებული გარემო! საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სკვერები, სახელმწოფო უწყებები. ერთად გავხადოთ გარემო ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი, იმისათვის რომ ფაქტობრივ შიდაპატიმრობაში არ გვყავდეს სხადასხვა ნოზოლოგიის მქონე მოქალაქეები. ის, რომ ქუჩებში უსინათლოებს, ეტლით მოსარგებლეებს და ა.შ სათანადო რაოდენობით ვერ ვხედავთ, რათა პრობლემის სიმწვავე დაგვენახა, არ ნიშნავს რომ ეს მოქალაქეები არ არსებობენ და მხოლოდ სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხრილებში, რიცხვების სახით სულდგმულობენ. არა, თითოეული ეს რიცხვი თითო ადამიანია, რომელიც იმის გამო, რომ ჩვენ გულგრილი მოქალაქეები ვართ და არ მოვითხოვთ სახელმწიფოსგან, იმას რაც მათი უშუალო მოვალეობაა იშვიათად თუ ახერხებენ გარეთ გამოსვლას. 

Image

ფოტო (c)  LIG STUDIO

P.S ფოტოზე წარმოდგენილი ფარმაცევტული კომპანია ერთ-ერთი პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნეს ორგანიზაციაა რომელიც შეძლებისადაგვარად ზრუნავს ამ პრობლემის დაძლევაზე. რამდენიმე კომპანია მერიამ დააჯარიმა იმისათვის რომ მათ პანდუები დააყენეს ობიექტის შესასვლელში! ეს ყველაფერი ჩვენს ქალაქში და ქვეყანაში ხდება, სადაც ყველა თანაბრად ვპასიურობთ.